icon consultancy greyOrganisatie cultuur verandermanagement

Reorganisatie, nieuwe mensen in dienst, de loyale medewerkers die jaren in dienst zijn willen of kunnen niet veranderen, met minder mensen meer moeten doen, verhoogde werkdruk, toenemende stress hebben zijn weerslag op de organisatie cultuur. Hoe zorgt u ervoor dat medewerkers trots zijn op de organisatie waar zij werken? Dat klanten aangetrokken worden tot uw dienstverlening door de energie en enthousiasme van uw medewerkers? Hoe krijgen wij als organisatie onze medewerkers zo ver om te kiezen voor duurzame inzetbaarheid? Wij stappen over naar het nieuwe werken, maar hoe zorgen wij dat onze medewerkers hierin mee gaan? Lees meer.....

 

 

 

 

icon idea grey

Advies op maat

Duurzame inzetbaarheid vraagt om een nieuwe kijk op arbeidsvoorwaarden, sociaal beleid, faciliteren van interne en externe mobiliteit, individuele werknemers budget, vernieuwde levensloopregeling. Het werk wordt anders georganiseerd een vernieuwde dimensie van in-, door-, en uitstroom van medewerkers. Loopbaan in een vernieuwd perspectief: kennis delen, investeren in scholing en arbeidstijdmanagement. Een motiverende organisatie cultuur met verbinding van top-down, constructief leidinggeven, innovatie, management en arbeidsrelaties.Persoonlijk advies op maat. Geen bedrijf of branche is hetzelfde en ieder bedrijf heeft zijn unieke visie en missie. Binnen advies op maat gaan wij samen met u één op één in gesprek: organisatie coaching, reorganisatie adviezen, cao en beleidsmatige adviezen, ondersteunend personeel en organisatie coaching, duurzame inzetbaarheid implementatie, sparringpartner voor directie en managers. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Samen met de expert brengt u de organisatorische behoefte in kaart en stelt u desgewenst een plan van aanpak op. Lees meer .... 

  

 

 

icon team grey

Slimmer samen werken

Het nieuwe werken geeft kansen en mogelijkheden voor werkgevers en medewerkers. Tijd- en plaats onafhankelijk en resultaatgericht werken is een toekomst perspectief voor de organisatie anno nu. Beperkte reiskosten en daling van de huisvestingskosten zijn bijkomende voordelen. Door de verbeterde balans tussen werk en privé ontstaan er meer productieve uren. Het nieuwe werken maakt een einde aan de aanwezigheidsuren waarin medewerkers verminderd productief zijn. Het aantal uren is niet bepalend, maar het resultaat! Een goede transitie naar het nieuwe werken kan niet zonder adequate begeleiding en aanpak. Zonder sturing is het schip stuurloop en vaart een schip zomaar ergens op de grote oceaan. Begeleiding geeft de ondersteuning waar nodig en hiermee speelt u als werkgever in op de behoefte van uw organisatie en medewerkers. Lees meer ....

 

  

 

icon discussion grey

CAO beleid

Ontwikkelingen zijn van invloed op het CAO beleid. Maakten we voorheen gebruik van collectieve systemen o.a. cafetariasystemen en cao a la carte, gaan we nu met de huidige tijd mee en over tot persoonlijke budgetten: Individueel Werknemers Budgetten (IWB). De toepassing van het IWB geeft de werkgever en werknemer de gelegenheid gezamenlijk in dialoog te bepalen waaraan het budget wordt toegekend. Iedere werknemer heeft zijn persoonlijke behoeftes en deze zijn per werknemer verschillend. Het IWB speelt in op deze specifieke behoefte en geeft de werknemer eigen keuzevrijheid en verantwoordelijkheid om het budget zo optimaal mogelijk te besteden aan datgene wat bijdraagt aan zijn ontwikkeling. Als werkgever kunt u een voorzet geven van mogelijkheden waaraan de werknemer het budget kan besteden. Sturing geeft richting waarbij de werknemer zelf kan bepalen welke afslag hij neemt. In de CAO worden integrale afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. Afspraken die bijdragen aan de performance van werknemers en daarmee de performance van de organisatie. Lees meer ....