• WAAR HET OM DRAAIT BIJ ONREGELMATIGE DIENSTEN

   Congres 31 mei 2018


   Waar het om draait bij Onregelmatige Diensten! Medewerkers in onder andere de zorg, (maak)industrie en het openbaar vervoer hebben doorgaans wel een vak geleerd, maar zijn eigenlijk nooit voorbereid op het werken in onregelmatige diensten. Hoe kunnen jouw medewerkers hun levensstijl zo afstemmen op hun onregelmatige werktijden dat ze energiek en vitaal blijven? Experts vertellen hier alles over op het congres van donderdag 31 mei 2018: 'Waar het om draait bij Onregelmatige Diensten'. Een inspirerende dag voor managers en HR verantwoordelijken; boordevol kennis, actuele inzichten, eye-openers en praktische handvatten. Meer weten? Kijk op www.onregelmatigediensten.nl

   Lees meer...

  • Zaterdag 12 mei, Dag van de Verpleging!

   Zet uw medewerkers die dag in dag uit klaarstaan in de schijnwerpers.   Ben je op zoek naar een origineel cadeau voor jouw medewerkers die werken in onregelmatige diensten? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.

   Wil je zelf kans maken op een gratis boek? Ga naar de onderstaande link en stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   Lees meer...

  • DUURZAME INZETBAARHEID

   Werkgever en werknemer zijn aan zet


   Verhoging van de productiviteit, versterken van de concurrentiekracht, duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en langer doorwerken. Dat zijn in de komende jaren de belangrijkste onderwerpen op de organisatie agenda. Haal meer uit uw medewerkers met duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Investeren in uw belangrijkste bedrijfskapitaal levert meer rendement voor uw organisatie!

  • HANDBOEK ONREGELMATIGE DIENST

   Werken in de onregelmatige dienst?


   Bijna 30% van de beroepsbevolking (15 en 75 jaar) werkt in onregelmatige diensten. Ze zijn opgeleid in de zorg, industrie, het openbaar vervoer en andere sectoren. We werken ze in, zodat ze hun arbeid zo goed mogelijk uitvoeren. Maar leren we ze ook hoe ze met zichzelf om moeten gaan bij het werken op onregelmatige tijden?

   Bestellen en meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   Lees meer...

  • UW ORGANISATIE IN BEWEGING

   Duurzame inzetbaarheid de sleutel tot succes


   Meerdere organisaties in Nederland gingen u voor. Duurzame Inzetbaarheid is dé sleutel tot succes waarmee uw de organisatie onderscheid van anderen. Een duurzame organisatie cultuur is gericht op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt voor nu en in de toekomst. Investeren in uw medewerkers is een investering in uw organisatie. Evaar zelf wat het uw organisatie oplevert!

  • PROGRAMMA'S OP MAAT

   Performance verhoging


   Om de implementatie van duurzame inzetbare programma’s te laten slagen stemmen wij de inhoud van het programma specifiek af op uw organisatie en branche: bouw en installatie, zorg en welzijn, personen en goederen transport, scheepsvaart, onderwijs, overheid, financiele dienstverlening, industrie of zakelijke dienstverlening. Onze strategisch, operationele HR advisering en project ondersteuning is in het belang van een optimaal functionerende organisatie, uw organisatie!

  • REFERENTIE WAGENBORG

   Vitaal een leven lang


   Jürgen Benedick is al vijftien jaar een tevreden werknemer bij Wagenborg. Dankzij de vitaliteit route heeft hij enkele eye-openers aangereikt gekregen omtrent de omgang met voeding, slaap en beweging. Na afloop van de vitaliteitsroute vertelde hij dat hij zich steeds fitter en vitaler voelt. “Verrek je moet nog minimaal tot je 67e levensjaar werken, dus je moet wel vitaal en fit proberen te blijven!”

   Lees meer...

  • RECEPTENBOEK WISSELDIENSTEN

   Wat eet je tijdens de onregelmatige dienst?


   Welke gerechten eet je tijdens een onregelmatige dienst? Wat houdt je alert? En hoe kan je deze makkelijk meenemen? Het boek staat vol informatie, praktische handvatten, tips en recepten die helpen om werknemers tijdens wisseldiensten en ploegendiensten energiek te houden. Voeding als pijler van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.


   Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   Lees meer...

  • NIEUWS

   Maak duurzame inzetbaarheid bespreekbaar

   DI Magazine MKB Nederland


   Deventer, 8 juni 2016 In de vierde editie van DI Magazine een uitgebreid interview met Hans Spanjers, directeur van het Duurzaam Inzetbaarheid Centrum & Vitaliteit Centrum. In dit interview geeft hij zijn bijzondere visie op duurzame inzetbaarheid. "Door met het onderwerp bezig te zijn, hoe klein en simpel ook, creëer je wel awareness bij collega's. Maak er een onderwerp van dat bij de koffie wordt besproken, in plaats van de krant of de tv-programma's van gisteravond."


   Lees meer...

 

Algemene Voorwaarden

Algemene informatie
1. Begripsbepalingen en definities
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
• De eigenaar: de eigenaar van de website, Het Vitaliteit Centrum
• Gebruik(en): alle denkbare handelingen
• Opdrachtgever: de rechtspersoon die als wederpartij van het Vitaliteit Centrum een overeenkomst heeft gesloten tot het uitvoeren van een opdracht. Ook wel te noemen als de gebruiker, bezoeker of klant ten aanzien van de website.
• Content, alle in de website aanwezige inhoud
• Opdracht: overeenkomst zoals benoemd in artikel 7:400 BW.

2. Instemming
Het onderstaande is van toepassing op de content van de pagina die u thans bezichtigt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. Content
Het Vitaliteit Centrum behoudt zich het recht voor, om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Bezoekers en klanten dienen dit zelf bij te houden. Ter tegemoetkoming van de klant wordt een verwijzing naar de website gemaakt bij schriftelijke contact momenten. Overigens zijn aanvullingen en verbeteringen ten behoeven van de website en/of dienst verlening een welkome aanvulling, u kunt hierover contact opnemen via het ondergenoemde mailadres, zie nadere informatie. Rechten aan dusdanige adviezen kunnen hieruit niet worden ontleent en het Vitaliteit Centrum is daarvoor niets verschuldigd of genoodzaakt deze adviezen op te volgen of te vergoeden. Anderzijds dankt het Vitaliteit centrum u voor de adviezen.
3.1 Aansprakelijkheid content
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, aanvaardt de eigenaar geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Zodoende zijn alle rechten over al het getoonde voorbehouden tenzij anderszins vermeld.
3.2 Verantwoordelijkheid content
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of webpagina's waarnaar wordt verwezen.
3.3 Intellectuele rechten
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten en is strafbaar.
3.4 Toestemming
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan de eigenaar van Het Vitaliteit Centrum te worden verzocht.

4. Algemene voorwaarden
Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan grafische afbeeldingen en of teksten van deze website of direct gekoppelde web-loggen te bewerken, openbaar te maken en of in vorm van (digitale) kopie te verveelvoudigen.
4.1 Alle rechten voorbehouden
Deze website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gebracht. Schade, in iedere vorm, direct en/of indirect, ontstaan en of voortvloeiend uit gebruik van deze site wordt niet aanvaard en zal na beraad van de eigenaar vervolgd worden. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
4.2 Communicatie
De gebruiker evenals de eigenaar zullen beiden elkaar naar redelijkheid en billijkheid benaderen en dit blijven doen. Dit zoals is gegeven in: artikel 12 van boek 3 Burgerlijk Wetboek. "Bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, moet rekening worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het gegeven geval zijn betrokken."
4.3 Overeenkomst
Wanneer in communicatie zwart op wit is bevestigd dat de eigenaar een product zal leveren voor een bepaalde prijs dient deze overeenkomst als contract. Email, brievenpost of anders te archiveren, communicatie is eveneens rechtsgeldig als overeenkomst. De bezoeker en/of geïnteresseerde wordt vanaf dat moment als klant behandeld en ontvangt naar behoeven een factuur.
4.3.1 Wijzigingen overeenkomst
Het Vitaliteit Centrum is niet aansprakelijk voor het overschrijden van de gestelde deadline in geval de opdracht eenzijdig gewijzigd wordt, na het sluiten van een schriftelijk/per email gemaakte overeenkomst. Voor opdrachtwijzigingen gelden dezelfde gerechtelijke procedures als bij het tot stand komen van de initiële overeenkomst. Wijzigingen van opdracht na overeenkomst worden vrijwel altijd in rekening gebracht bij de klant. Dit in verband met de extra werkuren die hiermee gemoeid zijn. Het is zodoende essentieel dat de klant de aangediende informatie bij voorbaat controleert op volledigheid.
4.3.2 Onrechtmatig afbreken van onderhandelingen
Bij onrechtmatig afbreken van onderhandelingen zullen gemaakte kosten in rekening kunnen worden gebracht. Dit naar Nederlandse wetten van redelijkheid en eerlijkheid. Internationaal zijn hier slechts gerechtelijke uitspraken uit het verleden als richtlijn te nemen. Om deze reden zal een overeenkomst pas bestaan na het sluiten van een overeenkomst conform onder 4.3 getitelde paragraaf; overeenkomst.
4.3.3 Weigering
De eigenaar heeft ten allen tijde het recht om potentiële klanten te weigeren. Dit, om respect in acht te houden voor relaties van de eigenaar. De eigenaar spreekt hiermee geen oordeel uit over eventueel geweigerde klanten.
4.4 Intellectueel eigendom
Producten, modellen, technieken, instrumenten waaronder de Vitaliteit Route als zijnde een compleet 'pakket' van samengestelde diensten, trainingen, begeleiding en andere bijbehorende informatie, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht dan wel in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Het Vitaliteit centrum, voor zover zij reeds niet aan derden toekomen.
De opdrachtgever heeft het recht om stukken te vermenigvuldigen en te verspreiden binnen zijn eigen organisatie, voor zover dat past binnen het doel van de opdracht.
4.5 Leveringsvoorwaarden
Producten en of diensten worden geleverd binnen de afgesproken termijn, tenzij in communicatie anders is vermeld.
4.6 Annuleringsvoorwaarden
Annuleren van een gedane opdracht wordt niet gewaardeerd en gezien als contractbreuk. Afhankelijk van het stadium waarin de eigenaar zich met het realiseren van het betreffende product bevind is het desalniettemin in sommige gevallen mogelijk voor de klant om een overeenkomst te annuleren. De noodzakelijke uren zullen in rekening worden gebracht en aan de hand van het gebruikelijk uurtarief zal een factuur opgestuurd worden. De klant wordt geacht deze in de gebruikelijke termijn te betalen.

5. Aansprakelijkheid
De houder van de website accepteert, nadrukkelijk, geen enkele aansprakelijkheid voor geen enkel gevolg die het gebruik van externe links op deze website met zich meebrengt en is niet verantwoordelijk voor inhoud vallende buiten het domein van de eigenaar. (www.vitaliteitcentrum.nl)

6. Aanvaarding
Door gebruik te maken van deze website en/of contact op te nemen met de eigenaar stemt u in met deze disclaimer.


Nadere informatie
Indien u nog vragen heeft kunt u contact
met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Copyright © 2012 Duurzaam Inzetbaarheid Centrum.